top of page

Over Het UitwijkTeam

Ben jij een (toekomstige) Uitwijker, Versterker, Vrijwilliger, ben je op een andere manier in Het Uitwijkteam geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meer informatie, vul dan het contactformulier in of bel:

06-100 25 750

 

Wil je kennismaken en kijken hoe we elkaar op basis van wederkerigheid kunnen versterken?  Meld je dan aan voor een koffiemoment! Wij maken graag kennis!

Meld je aan via mail@hetuitwijkteam.nl of app/bel 06-100 25 750

Want met de kracht van wij is er meer mogelijk dan je denkt!

team%201_blauw_edited.jpg
team 2_2.jpg
team 3_2.jpg
team 4_blauw.jpg

Neem contact op

Stichting Het UitwijkTeam

Overschieseweg 10 H1
3044 EE  Rotterdam

mail@hetuitwijkteam.nl

bel: 06-100 25 750

Wil je de bus een keer gebruiken, tegen een zelf te bepalen donatie?
Mail:
Mail
@hetuitwijkteam.nl
 

De vlasfabriek.jpg

Bedankt voor de inzending!

Het Bestuur

(onbezoldigd)

Unknown.jpeg

David Harreman

Voorzitter

euro pop (pixabay).jpg

Vacant

Penningmeester

foto Jose.jpeg

José Spiering

Secretaris

Kees bij kerk.JPG

Kees  van der Meer

Bestuurder

Ronald Nanninga.png

Ronald Nanninga

Bestuurder

Hoe is het geregeld binnen de stichting

Het UitwijkTeam ontvangt geen overheidssubsidies en is volledig afhankelijk van giften in geld of natura.
Bij sponsoring in natura dient vooral gedacht te worden aan witgoed, inboedel, klushulp, transport.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle netto opbrengsten uit donaties, erfenissen en de commerciële activiteiten van de stichting (met name marketingactiviteiten) komen ten goede aan het gestelde algemeen belang.

Hierbij past volledig dat de bestuursleden geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Samenvatting Beleidsplan

Stichting Het UitwijkTeam (HUT) is in 2017 opgericht door een aantal Maatschappelijke Zorgprofessionals die met hun cliënten vastliepen in het systeem.

Het doel van HUT is om snel en effectief oplossingen te kunnen bieden voor cliënten, de meest kwetsbare burgers.

 

De samenwerking met de zorgprofessionals (Uitwijkers) wordt geformaliseerd door middel van een intentieverklaring. Daarnaast kennen we Versterkers. Dit zijn mensen of organisaties die dezelfde doelgroep ondersteunen of de Uitwijkers kunnen ondersteunen. Beiden zetten zich in om díe zorg te leveren die nodig is en om passende oplossingen te vinden. De activiteiten voor HUT worden dus als Prowilliger gedaan. Zij zetten hun professionele kennis en netwerk vrijwillig in.

 

HUT helpt bij het vinden van oplossingen, maar is niet verantwoordelijk voor de zorginhoud, of de financiering van de zorg. HUT verbindt een breed zorg- en maatschappelijk netwerk waardoor praktische oplossingen makkelijk te organiseren zijn. Als oplossingen geld kosten kan HUT besluiten dit voor haar rekening te nemen, hier worden de giften voor gebruikt.

 

Met behulp van een fonds is er een professionaliseringsslag gemaakt en heeft HUT nu een stabiele opzet. Nu is het tijd voor een verdere professionalisering. Hiertoe is een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:  David Harreman

Penningmeester:  Vacant

Secretaris:  José Spiering-van Pinxteren

Algemeen bestuurslid: Kees van der Meer

Algemeen bestuurslid: Ronald Nanninga.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de bestuurlijke taken.

 

HUT wordt op dagbasis geleid door een directeur (onbezoldigd), Maria Wijnmaalen. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en is operationeel verantwoordelijk.

 

De inkomsten van HUT bestaan voornamelijk uit giften van verschillende fondsen en particulieren en worden ingezet voor de oplossingen van knelpunten in het leven van kwetsbare burgers.

Doel is de zelfredzaamheid van HUT te vergroten door minder afhankelijk te zijn van subsidies en giften. HUT wil binnen 3 jaar een percentage van minimaal 30% eigen inkomsten bewerkstelligen. Dat moet gaan gebeuren door middel van verschillende activiteiten zoals het geven van workshops, spreken op bijeenkomsten en donaties van particulieren en bedrijven.

 

De administratie van stichting HUT wordt bijgehouden door de penningmeester. De jaarstukken worden door een registeraccountant gecontroleerd.

bottom of page